Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

 

 

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna powstała na mocy Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 39/99/II z dnia 2 lutego 1999 r., poprzez wydzielenie z Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jednoczącej dotychczas lekarzy weterynarii województwa małopolskiego i podkarpackiego.

W I Zwyczajnym Zjeździe Wyborczym, który odbył się 17 marca 2001 roku w Rzeszowie wzięło udział 86 delegatów. Na siedzibę Izby wybrano Przemyśl. Obecnie biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej mieszczą się przy ulicy Lwowskiej 7a w budynku tutejszego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Dokonano także wyboru organów Izby:

  • Rada PIL-W
  • Komisja Rewizyjna PIL-W
  • Sąd Lekarsko-Weterynaryjny
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej