Biuletyn Informacji Publicznej

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

wstążkaZmarł Pan Doktor Zbigniew Wolwowicz - nekrolog

Długoletni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku, więzień obozu koncentracyjnego w Oranienburgu-Sachsenhausen.
Odznaczany wielokrotnie za zasługi medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bohater, mistrz i wielki autorytet nie tylko w zawodzie lekarza weterynarii.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 7 listopada 2020 r. o godzinie 11:00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku przy ul. Lipińskiego 54.


wstążkaZmarła Koleżanka lek. wet. Ewa Czernicka

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 października 2020 r.

zmarła Nasza Koleżanka Ewa Czernicka.

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 11:30 w Kościele pw. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli przy ul. Wyszyńskiego 30 w Krośnie

o czym zawiadamiają

Prezes i Rada

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 


KOMUNIKAT

Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oinformuje, że najbliższposiedzenie dbędzie się w dniu 23 października 2020 r. (piątek). 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które mają być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 20 października 2020 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywane na planowanym posiedzeniu w miesiącu grudniu b.r.

wstążkaZmarł Kolega lek. wet. Sebastian Marcin Koczwara

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lipca 2020 r.

zmarł Nasz Kolega Sebastian Marcin Koczwara.

 

Różaniec za duszę Ś.P. Kolegi Sebastiana zostanie odmówiony w Domu Pogrzebowym "EDEN" w Mielcu w dniu 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 18.00.

Wyprowadzenie ciała z Domu Pogrzebowego "EDEN" do Kościoła Parafialnego w Dobryninie nastąpi w dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 15.00.

Różaniec w Kościele zostanie odmówiony o godz. 15.30.

Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 16.00.

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi odprowadzenie ciała na Cmentarz Parafialny w Dobryninie.

 

o czym zawiadamiają

Prezes i Rada

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 


PRUDNIK OPEN 2020

Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii

pod patronatem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

oraz Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Z wielką radością informuję i zapraszam do gry lekarzy weterynarii sympatyków tenisa ziemnego na turniej jaki odbędzie się w dniach 5-6 września 2020 r.

na wyremontowanym pięknym obiekcie ASIP Prudnik na terenie parku miejskiego.

Ubiegłoroczny turniej nie mógł się odbyć z powodu prowadzonych tam prac remontowych, z wielkim entuzjazmem nadróbmy zaległości i spotkajmy się ponownie.

 

Potwierdzenie obecności oraz wszelkie zapytania proszę przekazywać drogą mail: petvettomek@wp.pl lub telefonicznie u organizatora: 602466535

                                                                                                                              zapraszam   Tomasz Wisła


AUDYT DG SANTE - wyniki

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyna Piskorz wystosowała pismo w sprawie systemu kontroli regulującego produkcję koniny będące efektem audytu DG SANTE z prośbą o rozdystrubuowanie wśród lekarzy weterynarii. 

pismo


 

Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Informujemy, że posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. (piątek). 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które mają być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywane na planowanym posiedzeniu po wakacjach.

wstążka      kondolencje                                  Pani lek. wet. Katarzynie Zabiega

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca

śp. lek. wet. Jana Zabiegi

                                                

                                                                    składają

Prezes i Rada

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


wstążkaZmarł Kolega lek. wet. Jan Zabiega

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 czerwca 2020 r.

zmarł przeżywszy 71 lat lekarz weterynarii Jan Zabiega.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kościele Parafialnym w Bukowsku dnia 16 czerwca 2020 r.o godz. 14:00.

Po uroczystości ciało zostanie złożone na miejscowym Cmentarzu.

Różaniec w intencji Zmarłego w dniu 15 czerwca b.r. o godz. 18.30 oraz w dniu pogrzebu o godz. 13:00 w Kaplicy.

O czym powiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina


APEL DO PREMIERA

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Apel o uwzględnienie trudnej sytuacji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pracach nad rozporządzeniem określającym rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Apel do Premiera RP                 pismo przewodnie


INFORMACJE O PIELGRZYMCE (c.d.)

Informujemy, że tegoroczna Msza Święta w ramach Pielgrzymki Służb Weterynaryjnych na Jasną Górę odprawiona zostanie w dniu 14 czerwca 2020 r. o godz. 11.oo.

Zmiana godziny związana jest z tym, iż ze względu na ograniczoną ilość miejsc, a tym samym ograniczoną możliwością bezpośredniego uczestnictwa - do Kaplicy będą mogli wejść wyłącznie zaproszeni przez organizatorów goście (Duszpasterz Lekarzy Weterynarii, Główny Lekarz Weterynarii, KRL-W), w określonej przez Ojców Paulinów liczbie.

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu (transmitowana przez TVP 1), następnie (ok. 12.30) spotkanie – Konferencja w Kaplicy św. Józefa oraz o 14.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.

Więcej informacji zostanie zamieszczonych na stronie KIL-W, zakładka Duszpasterstwo Lekarzy Weterynarii https://www.vetpol.org.pl/duszpasterstwo-lekarzy-weterynarii

o. Jerzy Brusiło, duszpasterz lekarzy weterynarii

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

Przedstawiamy informację o. Jerzego Brusiło na temat XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę, która przypada w niedzielę 14 czerwca 2020 r.  

Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii informuje, że aktualnie nie ma warunków na przeprowadzenie tradycyjnego zjazdu Pielgrzymów do Częstochowy.  

Szczegóły w poniższej informacji. 

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

W związku ze zbliżającym się terminem XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę, która przypada w niedzielę 14 czerwca 2020 r. informuję, że aktualnie nie ma warunków na przeprowadzenie tradycyjnego zjazdu Pielgrzymów do Częstochowy i bezpośredniego uczestniczenia we Mszy św. z powodu ograniczeń: 1 osoba na 10 m2 (w sumie tylko dla ok. 20 osób).

Jednak sytuacja może się zmienić za parę tygodni (tak jak zostanie ustalone przez władze państwowe i kościelne w województwie śląskim) o czym poinformuję na stronie Duszpasterstwa Lekarzy Weterynarii przy Krajowej izbie Lekarsko Weterynaryjnej: https://www.vetpol.org.pl/duszpasterstwo-lekarzy-weterynarii

Poza tym trwają uzgodnienia dotyczące uczestniczenia we Mszy św. , konferencji i Drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów o czym również poinformuję w Internecie i przez Okręgowe Izby Lek-Wet. przed 14 czerwca br.

Dziękuję za zainteresowanie Pielgrzymką i proszę o cierpliwość oraz modlitwę w intencji Pielgrzymów, abyśmy się mogli spotkać w tym roku na Jasnej Górze.

 

o. Jerzy Brusiło, duszpasterz

25 maja 2020 r.

 


Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 11ºº. 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658 z późn. zm.) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

 


 

Na niebieskim tle biały pasek na którym po lewej stronie jest biało niebieska tarcza a po prawej stronie napis Tarcza Antykryzysowa

INFORMACJA O „OZUSOWANIU” UMÓW ZLECEŃ ZAWIERANYCH Z PLW

Informacja dotycząca „ozusowania” umów zleceń zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu realizacji zadań z wyznaczenia w związku z przewidzianym w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.”

informacja


APEL DO PREMIERA RP

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosowało Apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznaniu ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa. 


KRAJOWA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

przedstawia STANOWISKO PREZYDIUM KRL-W W SPRAWIE TZW. TELEMEDYCYNY

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, że, co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie dopuszczalne jest świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu.

Pełna treść stanowiska. 


Na niebieskim tle biały pasek na którym po lewej stronie jest biało niebieska tarcza a po prawej stronie napis Tarcza Antykryzysowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy dostępnej w ramach pakietu ustaw tzw. „tarczy antykryzysowej” znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

 A)   https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 B)    https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf

 C)   https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 D)   https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 Poniżej prezentujemy wybrane elementy pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” które mogą okazać się szczególnie pomocne.

 1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 1. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).
 1. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.
 1. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Szczegóły oraz informacje dotyczące sposobu ubiegania się o powyższą pomoc (pkt. 1–4) dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-ntykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 1. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

           

-       Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dofinansowanie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

-       Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

a) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

b) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

c) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

-       Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa na wstępie, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

-       Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Wniosek ma zawierać oświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:

a) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości o której mowa wyżej w związku z wystąpieniem COVID-19;

b) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;     

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

d) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

e) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

f) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

g) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

-       Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 1.  Możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych

-       Zasady są analogiczne do tych opisanych w pkt 5, przy czym tym razem pomoc jest skierowana do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (niezatrudniającą pracowników). Siłą rzeczy różni się kwota pomocy, w tym wypadku wygląda ona następująco:

a) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

b ) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

c) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

-       Wypłacane w oparciu o umowę zawartą ze starostą, przez okres nie więcej niż trzech miesięcy (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów). Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

-       Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Wniosek ma zawierać oświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o:

a) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości o której mowa wyżej w związku z wystąpieniem COVID-19;

b) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

c) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

d) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

e) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

-       Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 1. Możliwość ubiegania się przez mikroprzedsiębiorców o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

-       Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Udzielana na podstawie umowy zawartej ze starostą w oparciu o wniosek składany do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu.

-       Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł, oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

-       Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (okres spłaty może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia (oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych oświadczeń).

 1. Możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o wsparcie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-       Uprawniony jest każdy przedsiębiorca u którego:

1) wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o:

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub      

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., – nie dotyczy to sytuacji , gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

3) nie występują  przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

4) zawarto porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

-       Wniosek składa się do wojewódzkiego urzędu pracy, pomoc przysługuje przez trzy miesiące od dnia złożenia wniosku (okres ten może zostać przedłużony mocą rozporządzenia Rady Ministrów).

-       Pomoc można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskano pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinansowanie nie przysługuje również do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

-       Możliwa do uzyskania pomoc to dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym – w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia (maksymalna kwota dofinansowania to 1533,09 zł brutto) lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za prace (maksymalna kwota dofinansowania to 2 452,27 zł brutto), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Kwoty dofinansowań uwzględniają składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%).

Szczegóły oraz informacje dotyczące sposobu ubiegania się o powyższą pomoc (pkt. 5–8), w tym wzory i formularze umów oraz wniosków o których mowa w pkt. 5–8 dostępne są na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia pod linkiem https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 1. Wybrane kwestie podatkowe:

-       Możliwość wstecznego rozliczania straty z 2020 roku. Podatnicy którzy ponieśli w 2020 r. straty wynikające z epidemii COVID-19 mogą je odliczyć (nie więcej jednak niż kwotę 5 000 000 zł) od dochodu uzyskanego w 2019 r. Dotyczy to jednakże jedynie tych podatników, których przychody uzyskane w 2020 r. były niższe od tych uzyskanych w 2019 r. o co najmniej 50 %.

-       Przesunięto termin płatności pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r. wynagrodzeń do 1 czerwca 2020 r.

-       Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19.

-       Przewidziano możliwość wprowadzenia przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości określonym przez radę gminy grupom przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Istnieje również możliwość przedłużenia przez rady gmin terminów płatności rat podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedsiębiorców o których mowa wyżej, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednakże nie dłużej niż do 30 września tego roku.

-       Możliwość dokonania odliczenia darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość odliczenia uzależniona jest od terminu jej przekazania:

a) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczyć można 200% wartości darowizny;

b) w maju 2020 r. – odliczyć można 150% wartości darowizny;

c) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczyć można 100% wartości darowizny.

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Istnieje możliwość złożenia u swojego pracodawcy oświadczenia o sprawowaniu opieki. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać w przypadku opiekowania się:

a) osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,

b) chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,

c) dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Szczegółowe informacje, w tym wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

 

 


ODPOWIEDŹ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE COVID-19

Główny Lekarza Weterynarii Bogdan Konopka przesłał pismo będące częściową odpowiedzią na postulaty KIL-W związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom weterynarii podczas epidemii COVID-19. 


ANKIETA DLA LEKARZY WETERYNARII W ZWIĄZKU Z COVID-19

KOMUNIKAT KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o przekazywanie do biur okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych informacji dotyczących negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym i innych działalnościach zawodowych lekarzy weterynarii.

ANKIETA

Na prośbę KIL-W, zamieszczamy powyżej ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji Państwa ZLZ w sytuacji pandemii COVID-19. 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2020 r. do biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na adres e-mail: poilw@republika.pl

 


wstążkaZmarł Kolega lek. wet. Jacek Młodożeniec - nekrolog


Znalezione obrazy dla zapytania: COVID-19 FOTO


KOMUNIKAT

dotyczacy funkcjonowania Biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych

oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 16/6768500 oraz e-mailową poilw@republika.pl

 

Jednocześnie informuję, że od 30 marca 2020 r. do odwołania, Biuro PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ czynne będzie od poniedziałku do piątku od 8.00- 12.00.

Paszporty będą wysyłane jak dotychczas w środy i piątki.

 

Prezes Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu


BEZPIECZEŃSTWO LEKARZY WETERYNARII W CZASACH EPIDEMII

 

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki z pismem w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom weterynarii wykonującym czynności z wyznaczenia oraz z prośbą o pilne zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, w tym maski ochronne. 

pismo 


KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

dotyczący konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt

                                       Treść komunikatu została zamieszczona w dziale "COVID-19"

 

Znalezione obrazy dla zapytania: COVID-19 FOTO

INFORMACJE DOTYCZĄCE POJAWIENIA SIĘ W POLSCE KORONOWIRUSA SARS-Cov-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 będą zamieszczane w zakładce COVID-19



 

 

Informujemy, że w dniach: 24 grudnia (WIGILIA) i 27 grudnia 2019 r. (piątek) Biuro Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Za powstałe w związku z tym niedogodności przepraszamy.


Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

 

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godzinie 11ºº. 

Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy składać w Biurze Izby w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r.


INFORMACJA

Na prośbę Komitetu Organizacyjnego Spotkania Urzędowych Lekarzy Weterynarii, w sprawie projektu zmian w ustawie o nadzorze weterynaryjnym,

które odbędzie się w Łodzi 24 listopada 2019 r.,zamieszczamy szczegółową informację na ten temat. 

Pismo organizatorów spotkania - pismo


wstążka                   ZMARŁ PROF. DR HAB. TADEUSZ WIJASZKA

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł prof. Tadeusz Wijaszka.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 r. o godz. 1100 w Kościele pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach.


UWAGA ZLZ!!! WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ODPADÓW

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

PODSEKRETARZ STANU

Sławomir Mazurek

                                                                                                                                                      Warszawa, dnia 15-11-2019 r.

DGO-III.055.90.2019.DT

1089311.3141343.2391328

                                                                                                                                                       Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji

odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród podmiotów, które Państwo zrzeszacie, informacji o konieczności uzyskania wpisu

do Rejestru-BDO. Jednocześnie chcę przypomnieć, że podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO).

Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie

gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Zachęcam do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy

instruktażowe.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

/ – podpisany cyfrowo/


INFORMACJA DOTYCZĄCA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZCĄYCH

OD DNIA 07.10.2019 r. WYSYŁKA DRUKÓW PASZPORTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W KAŻDĄ ŚRODĘ I PIĄTEK, PO OTRZYMANIU ZAMÓWIENIA PRZEZ BIURO IZBY.


Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

 

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 11ºº. 

Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy składać w Biurze Izby w terminie do dnia 2 październia 2019 r.

 

INFORMACJA

W dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) Biuro Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Za powstałe w związku z tym niedogodności przepraszamy.


 wstążkaZmarł Kolega lek. wet. Marian Balon - nekrolog


 Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu.

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 11ºº. 

Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy składać w Biurze Izby w terminie do dnia 24 maja b.r.


Pomoc dla Małgorzaty Białłowicz

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Nasza koleżanka major lek. wet. Małgorzata Białłowicz znalazła się w niezwykle ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. Na skutek komplikacji zdrowotnych - przeszła poważną operację neurologiczną i przebywa w ciężkim stanie w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. Jej trudną sytuację materialną pogłębia fakt posiadania na utrzymaniu córki i niepełnosprawnej mamy. Okres powrotu do zdrowia i rehabilitacji potrwa jeszcze wiele miesięcy, a może nawet lat.

Zwracamy się więc z apelem do członków naszego Samorządu, którzy pragną i mogą wspomóc major lek. wet. Małgorzatę Białłowicz w tych trudnych dla niej chwilach, o dokonanie wpłat celowych z dopiskiem "Pomoc dla Małgorzaty Białłowicz" na konto Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior".

Lekarze weterynarii już wielokrotnie wspomagali kolegów i koleżanki w ciężkich sytuacjach życiowych i tym razem gorąco wierzymy w Wasze dobre serce i naszą solidarność zawodową.
 

Prezes Zarządu Fundacji Lekarzy Weterynarii
"SENIOR" - Andrzej Juchniewicz

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Zbigniew Wróblewski

Sekretarz Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej- Marek Mastalerek

Nr konta Fundacji Lekarzy Weterynarii "SENIOR"
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402
PKO BP S. A. VIII Oddz. Centrum Warszawa
tytuł wpłaty "Pomoc dla Małgorzaty Białłowicz"


INFORMACJA

W dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Biuro Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Za powstałe w związku z tym niedogodności przepraszamy.


                                          WIELKANOC 2019


Pismo NSZZ Solidarność Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii w sprawie akcji protestacyjnych

NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii zaprasza do wzięcia udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” pod Urzędami Wojewódzkimi. Jego celem ma być m.in. walka o o podwyżki w sferze finansów publicznych.

pismo - zaproszenie

 


Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

 

Posiedzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 15 marca b.r. o godz. 11ºº. 

Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które powinny być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy składać w Biurze Izby w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina

o obowiązku złożenia  zbiorczego zestawienia danych o odpadach

za 2018 rok

sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

 

w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.

 

 • Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

             http://bip.podkarpackie.pl/index.php/ogloszenia-marszalka/4437-marszalek-wojewodztwa-podkarpaciego-przypomina-o-obowiazku-zlozenie-sprawozdan

 

 Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

 


 

  wstążka      Zmarł lek. wet. Tadeusz Krzak - nekrolog


Ogólnopolski Karnawałowy Bal Lekarzy Weterynarii - odwołany


APEL O POMOC             <plik>
Szanowni Państwo,
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów o przekazanie 1 % swojego podatku dochodowego dla chorej córki naszego członka Izby dr n. wet. Michała Krzysiaka, obecnie pełniącego funkcję Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
 
Prezes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Dolnośląska  Izba  Lekarsko – Weterynaryjna oraz Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na

XII Mistrzostwa  Polski  Lekarzy  Weterynarii

w  Narciarstwie  Alpejskim

Zawody odbędą się 2.03.2019r. (sobota), początek ok. godz. 9.30, w Zieleńcu (Duszniki Zdrój) na Dolnym Śląsku (Góry Orlickie).

W zawodach mogą wziąc udział lekarze weterynarii i ich dzieci. Konkurencją sportową będzie slalom gigant (2 przejazdy).

Koszt uczestnictwa w zawodach to 50 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, ubezpieczenie).

Dzieci i młodzież do 15 roku życia startują w zawodach bezpłatnie.

Koszt imprezy integracyjnej to 50 zł od osoby.

Dzieci i młodzież do 15 roku życia na imprezę mają wstęp bezpłatny.

Program imprezy i regulamin zawodów dostępny na www.dilwet.pl

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dopiskiem „NARTY 2019” Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu 48 1240 1994 1111 0000 2495 9016

lub bezpośrednio u organizatorów.

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy: Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, hildek@interia.eu

                                                    Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788, robert.karczma@wp.pl

Szczegółowy plan imprezy i regulamin na stronie www.dilwet.pl                          program zawodów                         regulamin zawodów

ZAPRASZAMY  !!!

Dla niezdecydowanych:    BEZ  OBAW  –  ŚNIEGU  BĘDZIE  DOŚĆ !!!

 


 

wstążkaNEKROLOG - PROF. DR HAB. DR H.C. MULTI RYSZARD BADURA


APEL OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ DO LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI


POPARCIE KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ DLA PROTESTU OGŁOSZONEGO PRZEZ OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ