Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Przemyślu

wstążkaZmarł Pan Doktor Andrzej Smyka 

 

Z głębokim żalem informujemy, że 22 listopada 2021 roku w wieku 67 lat odszedł od nas na zawsze

 

Śp.

          lek. wet. Andrzej Smyka                   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle

 

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 25 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w Nowym Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Lwowskiej w Jaśle (godz.10.20-Różaniec)

                  

Pogrzeb po Mszy Św. na Nowym Cmentarzu w Jaśle

 

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

               wraz ze Współpracownikami


 

 

          Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego:

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

logo

Szkolenie z zakresu katalogowania i digitalizacji danych archiwalnych w ramach projektu „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego”

 

W dniach 28-29 czerwca 2021 r. w czytelni Biblioteki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego przeprowadzono szkolenie z inwentaryzacji i digitalizacji danych archiwalnych w ramach projektu „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego”.

Jest to pierwszy etap projektu, który został wybrany do realizacji w dniu 6 lipca 2020 r. na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Uczestników dwudniowego szkolenia on-line powitała Joanna Satora, Kierownik projektu Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Centrum Projektów Europejskich.

Z wystąpieniem wprowadzającym oraz prezentacją retrospektyw historii nauk weterynaryjnych w Galicji „Akademia Weterynarii we Lwowie -  zasoby historyczne” wystąpił Doktor Zbigniew Wróblewski, przedstawiciel Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz prof. Antoni Gamota, badacz historii Akademii Medycyny Weterynaryjnej, były pracownik Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego.

Galyna Pylypchak, zastępca dyrektora Biblioteki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im.S. Grzyckiego, dokładnie zapoznała słuchaczy z historią Biblioteki Akademii Medycyny Weterynaryjnej.

Prehistorią projektu była wieloletnia praca indywidualnych naukowców, nauczycieli i studentów Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego w dziedzinie badań i ochrony dziedzictwa historycznego uczelni od czasów Cesarstwa Austro-Węgier, państwo polskie w okresie międzywojennym i okupacji niemieckiej Lwów. Te i inne dokumenty archiwalne, literatura, biblioteka profilowa są bardzo interesujące dla profesjonalnego świata weterynarii i świadczą o wysokim poziomie lwowskiej weterynarii oraz znaczeniu europejskim i jej zdolności do zajęcia godnego miejsca w światowej nauce.

Dziś, w dobie najnowszych technologii, możliwe stało się uratowanie i zachowanie dziedzictwa naukowego i edukacyjnego Uniwersytetu Lwowskiego poprzez digitalizację, która stała się głównym zadaniem dla realizatorów projektu.

Całkowity budżet projektu wynosi 63 860,00 euro, z czego udział Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego - 41 390,00 euro , przy czym 25% budżetu objęte jest współfinansowaniem przez Beneficjenta projektu przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową na podstawie decyzji nr 66 z dnia 23 lutego 2021 r. Lwowska Rada Obwodowa po zatwierdzeniu Regionalnego Programu Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej, Integracja Europejska na lata 2021-2025.

 

Od początku realizacji projektu  (1 maja br.), Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa (LODA) zrealizowała częściowe dofinansowanie: zakupiono sprzęt do skanowania materiałów archiwalnych i bibliotecznych (skaner, serwer, dyski twarde, aparat, uchwyt na aparat).

Podczas szkolenia sprzęt ten był już wykorzystywany do celów edukacyjnych.

Dwudniowy program szkoleniowy był intensywny i przebiegał w dwóch etapach z udziałem Partnerów: Lubelskiej i Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przedstawicieli Archiwum Państwowego w Przemyślu, kierowników archiwów oraz pracowników bibliotek uczelnianych. Ciekawymi i pouczającymi tematami były: „Standardy katalogowania” – Ewaa Grin-Piszczek, ekspert ds. archiwalnych, kurator działu archiwalnego oraz „Studium najlepszych praktyk w sprzęcie do digitalizacji” – Kamil Zarański, specjalista ds. digitalizacji dokumentów archiwalnych.

Zdaniem prof. Antoniego Gamoty, laureata najwyższej nagrody Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej „Zasłużony” - badania historyczne, wspólne konferencje międzynarodowe, publikacje w wydawnictwach branżowych, pomyślnie zrealizowany ukraińsko-polski projekt digitalizacji materiałów bibliotecznych w 2017 roku – to jest to, co robimy od wielu lat, a ten projekt – jako kolejny krok w realizacji naszego planu.

Według koordynatora projektu K. Vet. dr hab. Alla Viniarska: „Wygraliśmy ten projekt nie przez przypadek – jesteśmy szczególnie zmotywowani.

Projekt ten rozszerza możliwości dostępu do materiałów biblioteki naukowej i archiwum uczelni. Zdigitalizowane kolekcje będą dostępne nie tylko dla naszej grupy docelowej, ale także dla każdego na całym świecie.

Szkolenia edukacyjne w ramach projektu podniosą wiedzę i umiejętności specjalistów.

Biblioteka otrzymała nowoczesny sprzęt do digitalizacji dokumentów historycznych i starodruków, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć wydajność.

Wspólna praca w bibliotece i archiwach jeszcze bardziej wzmocni współpracę z naszymi partnerami i wzmocni zaufanie. Tylko w ten sposób osiągniemy główny cel - zachowanie wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa naukowego weterynarii, które jest skoncentrowane na naszej uczelni.”

Projekt potrwa do 30 kwietnia 2022 roku.

Realizacja projektu będzie wyjątkowa i otwarta dla wszystkich chętnych.

W ramach Lwowskiego Weekendu Weterynaryjnego planowane jest przetestowanie trasy turystycznej, wystawa przetworzonych materiałów, performance artystyczny, piknik naukowy i inne atrakcje. Podobne pikniki zorganizowane będą przez pozostałych benificjentów projektu tj. Lubelską Izbę Lekarsko – Weterynaryjną oraz Podkarpacką Izbę Lekarsko – Weterynaryjną.

Rektor uczelni prof. Wołodymyr Stybel nie ma wątpliwości co do pomyślnej realizacji projektu: „Realizacja tego projektu to sprawa honoru Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego w kontekście integracji europejskiej i wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, co jest dla mnie jako lidera priorytetem. Badania i zachowanie dziedzictwa edukacyjnego i naukowego naszej uczelni stwarzają perspektywy dla wszystkich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia, które odbyło się w czerwcu. Jest jeszcze wiele do zrobienia.

Koordynator projektu Alla Viniarska

Dziennikarz, członek Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy, wolontariuszka w projekcie Natalia Krynychanka

 

Informacje przekazywane są w ramach projektu: Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego. Warunki dofinansowania PLBU.01.01,00-UA-1055 / 20-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020

logo


 

          Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego:

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

logo

Realizacja projektu „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego” – spotkanie w studio Radia Lwów

 

Projekt VETHERITAGE (akronim projektu) to kolejny krok w realizacji strategicznego planu zachowania dziedzictwa historycznego, ale jednocześnie świadectwo naszego szacunku dla naszych nauczycieli i naszej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Jak ocalić od zapomnienia bogate polsko-ukraińskie dziedzictwo historyczne w dziedzinie weterynarii: udostępnić je w różnych formatach audytorom docelowym, o tym i nie tylko mówili: Zbigniew Wróblewski- lekarz weterynarii, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Medycyna; Anton Andreevich Hamota, profesor, wolontariusz w projekcie; Natalia Krynychanka, członek Związku Dziennikarzy, przewodnik; Alla Winiarska, koordynator projektu w studiu Radia Lwów z prowadzącą Marią Pyż.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

Alla Vinyarska, profesor nadzwyczajny farmakologii i toksykologii, koordynator projektu

Meeting in the studio «Radio Lwów» https://radiolwow.org/wydarzenia-2/akademia-weterynarii-we-lwowie-jako-ewenement-na-skal-wiatow   

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

logo


 

          Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego:

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

logo

Informacja Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej o realizacji projektu: „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego” .

 

W ramach projektu: „Innowacyjne podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe weterynarii pogranicza ukraińsko-polskiego” Zespół projektowy spotkał się z Janem Dziedziczakiem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

I. Zachowanie i ochrona dokumentów, książek i innych artefaktów, wzmocnienie współpracy transgranicznej.

 Działania podjęte w celu zachowania zbiorów historycznych i planów na przyszłość.

 Ochrona wspólnego dziedzictwa historycznego jest dziełem wielu pokoleń od wielu lat, a dopiero od dziesięciu lat odbyło się kilka wspólnych konferencji historycznych:

- w latach 2012-2013 Polska Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna włączyła się w obronę Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego nie tylko decyzją Kongresu, ale także aktywnym zaangażowaniem - częściową digitalizacją czasopisma „Przegląd Weterynarski” wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;

- w dniu 21 kwietnia 2017 r. została podpisana UMOWA pomiędzy Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii  im. S. Grzyckiego a Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną RP o udostępnienie zbiorów historycznych, funduszy archiwalnych i bibliotecznych oraz wspólne przetwarzanie materiałów historycznych;

- w dniach 14-18 listopada 2017 r. Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii  im. S. Grzyckiego odwiedziła delegacja przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w celu identyfikacji i oceny zbiorów ważnych dla ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego przechowywanych na Uczelni.

Projekt VetHeritage, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, jest dowodem na to, że ani Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Gzyckiego, ani lekarze weterynarii z Polski (Izba Lubelska i Izba Podkarpacka ) - nie poddają się, ale szukają możliwości zachowania wspólnego dziedzictwa historycznego. Projekt jest niskobudżetowy - niewiele da się zrobić, ale każda kropla to plus do efektu końcowego. Ale tak naprawdę los zbiorów historycznych zależy nie tylko od współpracy ukraińskich i polskich lekarzy weterynarii, studentów, naukowców, nauczycieli, historyków, ale także od władz państwowych Ukrainy i Polski. Nie ma finansowych możliwości gromadzenia, opisywania i umieszczania w jednym miejscu rozproszonych w oddziałach, muzeach, archiwach, bibliotekach unikatowych zbiorów. Nie może w tym pomóc również Izba Lekarzy Weterynarii w Polsce, która nie ma funduszy państwowych, ale działa z własnych środków finansowych.

Zainteresowanie polskiego MSZ projektem i zachowaniem zbiorów historycznych nie jest przypadkowe - bo w tym roku Nasza Uczelnia obchodzi 140-lecie powstania Cesarsko-Królewskiej Szkoły Weterynaryjnej ze szkołą kuźni koni i kliniką dla zwierząt we Lwowie, a Polska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w ubiegłym roku obchodziła 100-lecie swojego powstania.

Szczególne podziękowania od Sekretarza Stanu Jana Dziedziczaka otrzymał prof. A.. Gamota, który przez wiele lat był filarem współpracy polskiego środowiska weterynaryjnego ze Lwowem. W ciągu ostatniego roku Profesor formalnie przestał być pracownikiem uczelni, ale jako wolontariusz nadal uczestniczy aktywnie we współpracy oraz działaniach realizowanych w ramach projektu.

 

Alla Vinyarska, koordynator projektu

https://lvet.edu.ua/index.php/8-novyny/2013-zadlia-zberezhennia-naukovoi-spadshchyny-veterynarnoi-medytsyny-ukrainsko-polskoho-pohranychchia.html

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

logo

 


 

 

 

      OGŁOSZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNE

w sprawie wyborów delegatów na Zjazd Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

 

 

                       

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w wyniku przeprowadzenia ponownych wyborów na delegata na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby lekarsko-weterynaryjnej w Przemyślu

w okręgu wyborczym Nr 23 Tarnobrzeg Grodzki wybrany został lek. wet. Piotr Rucki.

 

Wobec przeprowadzonej uprzednio II tury wyborów w powiatach Brzozów, Lesko i Lubaczów oraz ponownych wyborów w okręgu wyborczym Tarnobrzeg Grodzki Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

ogłasza ostateczną listę delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

lista delegatów

    Przemyśl, dnia 23 listopada 2021 r. 


 

 

 

      OGŁOSZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNE

w sprawie wyborów delegatów na Zjazd Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

 

                       

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w wyniku przeprowadzenia II tury wyborów w rejonach wyborczych: Brzozów, Lesko, Lubaczów, delegatami na Zjazd zostali wybrani :

 • rejon wyborczy nr 1 - Brzozów: Marta Błaż-Półchłopek
 • rejon wyborczy nr 8 - Lesko: Jacek Bechta, Elżbieta Źrebiec
 • rejon wyborczy nr 10 - Lubaczów: Marek Stanisławczuk

Ponadto Komisja informuje, że po przeprowadzeniu II ostatecznego terminu wyborów na delegatów w rejonach wyborczych, w których frekwencja była niższa niż 50% tj: Dębca, Jarosław, Jasło, Rzeszów grodzki, frekwencja ponownie była niższa niż 50% uprawnionych do głosowania. Wobec powyższego w rejonach tych nie dokonano wyboru delegatów.

                                                                                                                                                  Przemyśl, dnia 29 października 2021 r. 


 

 

 

      KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej po rozpatrzeniu protestu wyborczego z dnia 2 października 2021 r. podjęła Uchwałę Nr 498/V/10/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego, w wyborach na delegatów na Zjazd Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

 

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 12 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów  i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna unieważnia wynik wyborów w rejonie wyborczym Tarnobrzeg Grodzki ze względu na kandydowanie osoby nie wykonującej zawodu na terenie rejonu wyborczego Tarnobrzeg Grodzki oraz zarządza ponowne przeprowadzenie wyborów. Koleżanki i Koledzy z rejonu wyborczego Tarnobrzeg Grodzki otrzymają za pośrednictwem poczty przesyłki zawierające dokumenty w celu  ponownego zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii VIII kadencji. 

           Zgłoszenia kandydatów należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów:
 • w rejonie wyborczym Brzozów, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących  mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Brzozów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 1 z 2 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do       

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 • w rejonie wyborczym Lesko, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących  mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Brzozów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 2 z 3 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 • w rejonie wyborczym Lubaczów, w którym wybrano większą liczbę delegatów, niż przysługujących mandatów w tym rejonie „ w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową ilość głosów, kwalifikujących ich do ostatniego miejsca mandatowego przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów”.

      W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego rejonu Lubaczów zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia ponownego głosowania. Po oddaniu głosu na 1 z 3 kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do

      głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 1. Na podstawie § 19 w związku z § 13 ust. 5 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 80/2021/VII z 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów:
 • w rejonach wyborczych: Dębica, Jarosław, Jasło, Rzeszów Grodzki „w przypadku, gdy w rejonowym zebraniu wyborczym nie uczestniczy połowa jej członków, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala 2-gi ostateczny termin zebrania wyborczego”.

W związku z powyższym do wszystkich członków zebrania wyborczego w rejonie: Dębica, Jarosław, Jasło, Rzeszów Grodzki zostaną przesłane dokumenty celem przeprowadzenia 2-giego ostatecznego terminu głosowania.

      Po oddaniu głosu na kandydatów prosimy o niezwłoczne odesłanie karty do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że w związku z realizacją czynności wymienionych w punktach 1, 2 i 3 niniejszego Komunikatu, zmierzającymi do wyboru delgatów na Zjazd Okręgowy Naszej Izby listy delegatów z tych rejonów zostaną zaktualizowane po zakończeniu procedury wyborów.

 


 

 

 

      KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

 

Lista delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wybranych w wyborach korespondencyjnych - lista

 


 

          Informacja Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o przystąpieniu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        do projektu pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

logo

 

     

 

 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że uczestniczy w realizacji Projektu: Innowacyjne Podejście do Dziedzictwa Historycznego: Dziedzictwo Naukowe Medycyny Weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Uczestnikami projektu są:

- Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego,

- Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,

- Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna,

 

Celem projektu jest zgromadzenie i udostępnienie materiałów archiwalnych będących w zasobach Uczelni we Lwowie i innych dostępnych źródłach oraz ich szerokie rozpropagowanie, przy udziale Izb: Lubelskiej i Podkarpackiej, dla społeczeństwa, w szczególności wśród lekarzy weterynarii.

 

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:

- digitalizację zasobów archiwalnych w archiwach Uczelni Lwowskiej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, a także zasobów archiwów państwowych związanych z działalnością lekarzy weterynarii, którzy ukończyli studia we Lwowie,

- prezentację zebranych archiwaliów i materiałów na organizowanych przez uczestników programu wystawach

- organizację spotkań w formie konferencji prezentujących realizację projektu w siedzibach uczestników programu.

Projekt jest współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej.

         

          Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji o możliwości wykorzystania, dla potrzeb programu, pamiątek, publikacji i innych zasobów związanych z powyższym tematem będących w posiadaniu osób prywatnych bądź instytucji.

W powyższej sprawie proszę się kontaktować z Biurem Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub koordynatorem projektu ze strony Izby, lek. wet. Piotrem Ruckim albo powołanym specjalistą ds. programu lek. wet. Romanem Strokoniem.

 

                                                                                                                                                       Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


   

 

      APEL RADY PODKARPACKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ 

 

 

Szanowni Państwo

Lekarze Weterynarii

Członkowie Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

w Przemyślu

 

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o odesłanie w terminie do dnia 17 września 2021 r. kopert zwrotnych z kartami do głosowania na kandydatów zgłoszonych w poszczególnych rejonach wyborczych, aby uzyskać wymagane Regulaminem Wyborów kworum. Przesłanie koperty bez zaznaczonego na liście kandydata (jeśli dany członek rejonu wyborczego nie popiera żadnego z nich) jest również głosem liczonym do kworum. Przypominamy, że jeżeli w wyżej wskazanym terminie w danym rejonie wyborczym, w wyborach delegatów na Zjazd Okręgowy PIL-W, weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, ustalony zostanie drugi, ostateczny termin wyborów z zachowaniem i powtórzeniem pełnej procedury. 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 


KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

      Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

 

 

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła UCHWAŁĘ NR 491/V/09/2021 Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  w Przemyślu z dnia 02 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 477/V/06/2021 z dnia 11.06.2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów w trybie korespondencyjnym na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej <tekst>


    KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie II etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Podkarpackiej Izby Lekrsko-Weterynaryjnej plik

 

Aktualnie rozpoczynamy II etap wyborów tj. wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.

Głosować można wyłącznie korespondencyjnie poprzez:

 • przesłanie listu za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub
 • przekazanie listu do Okręgowej Komisji Wyborczej tj. do siedziby Biura Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 7a.

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do rejonu, w którym odbędą się wybory została wysłana koperta z następującą zawartością:

 1. Instrukcja dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach na delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej plik
 2. Karta do głosowania z zamieszczonymi w porządku alfabetycznymi kandydatami z danego rejonu
 3. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu 
 4. Koperta zwrotna, zewnętrzna, umożliwiająca nieodpłatne przesłanie oświadczenia i koperty z kartą do głosowania,
 5. Koperta do umieszczenia w niej wyłącznie karty do głosowania.

 

OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KOMISJI WYBORCZEJ MIJA W DNIU 3 WRZEŚNIA 2021 R. 

Po tej dacie przesyłki uznaje się za niedoręczone.


    KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie zakończenia I etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r.

 

Informujemy, że został zakończony I etap wyborów w formie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii naszej Izby.

Ostateczna lista zgłoszonych i przyjętych kandydatów: pobierz plik

II etap wyborów odbędzie się w tych rejonach wyborczych, w których w I etapie zgłoszono do Okręgowej Komisji Wyborczej przynajmniej 1 kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W następujących rejonach wyborczych nie zgłoszono ani jednego kandydata: 

 • nr 7 - Krosno (ziemski)
 • nr 11 - Łańcut
 • nr 12 - Mielec
 • nr 16 - Przemyśl (ziemski)
 • nr 19 - Rzeszów (ziemski)

 KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

                     w sprawie wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Wyborczy Naszej Izby

Przemyśl, dnia 18.06.2021 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza

Podkarpackiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

Szanowny

Lekarz Weterynarii

Członek Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu

 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Podkarpackiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej  w Przemyślu informuje, iż na podstawie uchwały nr 477/V/06/2021 z dnia 11.06.2021 r., w związku z panującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemią COVID-19, wybory delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu zostaną przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.

 

W celu zgłoszenia kandydata na delegata należy wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA DELEGATA oraz odesłać go do dnia 16 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Izby).

 

Przesłanie zgłoszenia może nastąpić:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, nieodpłatnie, przy wykorzystaniu załączonej koperty,
 • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy poilw@republika.pl
 • składając dokumenty bezpośrednio w biurze Izby: ul. Lwowska 7a, 37-700 Przemyśl (w godz. 8-14)

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię kandydata,
 2. numer prawa wykonywania zawodu,
 3. oznaczenie rejonu wyborczego,
 4. nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – jeżeli zgłaszający ma możliwość uzyskania takiego oświadczenia. W przypadku osobistego zgłoszenia swojej kandydatury oświadczenie nie jest wymagane.

 

Termin ustalania list kandydatów został wyznaczony na dzień 30 lipca 2021r.

 

Pouczenie:

 • Bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie będą uwzględniane zgłoszenia kandydatur, które do dnia 16 lipca 2021 roku nie wpłyną do Biura Izby.
 • Braki formalne zgłoszeń muszą zostać uzupełnione niezwłocznie.                     
  Nieuzupełnienie braków formalnych zgłoszeń może skutkować ich odrzuceniem.

 

 

Wszelkie informacje, dokumenty oraz formularze dotyczące Wyborów Korespondencyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.poilw.com.pl  w zakładce „Aktualności/Ogłoszenia”.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata
 2. Koperta zwrotna
 3. Lista lekarzy weterynarii

 


 KOMUNIKAT

                     WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD OKRĘGOWY 2021 R.

dotyczący obowiązku powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominamy członkom Izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 80/2021/VII z dnia 8 czerwca 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak umieszczenia nazwiska członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

Prezes Rady

Piotr Rucki


 

                                                                                                                          Nowe rozporządzenia dotyczące zwalczania ASF w Lubelskiem | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

KOMUNIKAT w sprawie występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie woj. podkrapcakiego

Szanowni Państwo

Panie, Panowie lekarze weterynarii

woj. podkarpackiego

 

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania w 2021 r. na obszarze naszego województwa afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym na terenie powiatu mieleckiego cztery ogniska w gospodarstwach utrzymujących świnie, przypominamy, aby w sytuacji świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób świń, niezwłocznie informować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu objawów klinicznych nasuwających podejrzenie ASF lub objawów klinicznych na podstawie których nie można wykluczyć ASF u świń.

Ponadto przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas wykonywania usług lekarsko-weterynaryjnych w gospodarstwach.


 KOMUNIKAT w sprawie zasad wystawiania recept "Rpw" przez lekarzy weterynarii

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 3/2021 z 30 czerwca 2021 r.

dot. wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” lub zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że: od dnia 1 lipca 2021 r. (tj. od dnia wejścia w życie § 4 ust. 9 pkt 2, ust. 10 pkt 2 i ust. 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept) będzie wydawał także zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (o kategorii dostępności innej niż „Rpw”).

UWAGA: Jeżeli są składane dwa wnioski, do każdego winno być załączone odrębne potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Aby uzyskać wyżej wymienione numery należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie lub:  wniosek - psychotropy         wniosek - narkotyki     następnie przesłać listem na adres: 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny  ul. Warszawska 12a 35-205 Rzeszów


 

 KOMUNIKAT

 

Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek). 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które mają być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Rady.
 

INFORMACJE O PIELGRZYMCE

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

Dzięki Bogu za wstawiennictwem naszego Patrona św. Rocha, w ostatnim czasie odczuwamy ulgę w pandemii Covid-19 i możemy – nadal z zachowaniem ogólnych zasad ostrożności – wybrać się do Częstochowy na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę lekarzy, pracowników i służb weterynaryjnych, która odbędzie się w niedzielę 13 czerwca 2021 roku.

Zapraszam na Jasną Górę, gdzie już prawie od 30 lat spotykamy się razem u naszej Matki – Maryi Bogarodzicy. Najpierw Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu – o godzinie 11.00, następnie o godzinie 12.30 zbierzemy się w Kaplicy św. Józefa na konferencję, aby potem, ok. 14.00 udać się na Wały Jasnogórskie na Drogę Krzyżową. Wcześniej, od rana jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Kaplicy Spowiedzi św. (spowiadają OO. Paulini).

Przyjedźmy na Pielgrzymkę, niech nasza obecność będzie dowodem wdzięczności Bogu za ten czas, w którym możemy się spotkać „na żywo”, pokonując epidemię i bardziej wyrażając swoją wiarę. Osoby, które nie będą mogły przybyć na nasze doroczne święto, mogą połączyć się przez Internet z transmisją Mszy św. z Jasnej Góry (TVP Stream): 

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886

o. Jerzy Brusiło, duszpasterz


 KOMUNIKAT

                     WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD OKRĘGOWY 2021 R.

Obowiązek powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominamy członkom Izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak umieszczenia nazwiska członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

Prezes Rady

Piotr Rucki


Informacja

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Podkarpacka Izba Lekarsko - Weterynaryjna nie posiada informacji o objęciu szczepieniami przeciwko Covid-19 wszystkich lekarzy weterynarii zatrudnionych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w Inspekcji Weterynaryjnej.

Wyjątkiem są lekarze weterynarii wykonujący czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, którzy zostali uwzględnieniu w grupie „0”, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 8 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512). 

Interpretacja powyższego przepisu pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu szczepiącego przeciwko COVID-19.

O zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.


 KOMUNIKAT

 

Termin posiedzenia Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z/s w Przemyślu

Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek). 
Dokumenty, pisma, wnioski w sprawach, które mają być rozpatrzone podczas posiedzenia Rady prosimy dostarczyć do Biura Izby w nieprzekarczalnym terminie do dnia 22 marca 2021 r. (poczta, poczta elektorniczna).
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 446) zwołane posiadzenie Rady Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w trybie zdalnym.
Dokumenty złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Rady.

Uwaga przedsiębiorcy! BDO! | Uwaga przedsiębiorcy! BDO! - Gmina Kościelisko

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Przypominamy o zbliżającym się upływie terminu składania sprawozdań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).


HERPESWIRUS KONI EHV-1

Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka w związku z aktualną sytuacją epizootycznej dotyczącej zakażenia herpeswirusem koni (EHV-1) w Europie, zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń EHV-1 do powiatowych lekarzy weterynarii.

pismo GIW


TELAZJOZA U BYDŁA

W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy u żubrów, Główny Lekarz Weterynarii kieruje do lekarzy weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła.

pismo GLW


 

wstążkaZmarł Pan Doktor Zbigniew Oleś - nekrolog (25.02.2021 r.)

 

                                                         Z głębokim żalem informujemy,

że 25 lutego 2021 roku

odszedł od nas na zawsze

                                                                                          Śp.

lek. wet. Zbigniew Oleś

                   

Były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

2 marca 2021 roku o godzinie 1400

w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Potockich 17 w Sędziszowie Małopolskim

.

 

                                                                                                                                  Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                                            wraz ze Współpracownikami

 


Brexit gorszy niż koronawirus | ANGLIA.today

PODRÓŻOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI DO WIELKIEJ BRYTANII

Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących podróżnym z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

pismo GLW


wstążka      kondolencje                                  Panu lek. wet. Mariuszowi Golcowi

Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca

 

                                                                                                                     składają

Prezes, Rada oraz Pracownice

Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej